Centro veikla

 

2005 metais Santaros klinikų Neurologijos centre įkurtas Išsėtinės sklerozės kabinetas

    2005 m.

 – įdiegta MRT vaizdų archyvavimo bazė ir kompiuterinė jų peržiūros sistema, iš esmės      patobulinusi vaizdų vertinimą ir duomenų kaupimą;
– agresyvios IS gydymui pradėtas skirti mitoksantronas;
– surengti pirmieji Baltijos šalių IS medicinos seserų mokymai- konferencijos.

 2006 m.
2006 10 12d. VšĮ VUL Santariškių klinikų generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Išsėtinės sklerozės kabineto įsteigimas Neurologijos centre, suteikiant kabinetui kodą (130900).

    – nuo 2006 02 mėn. beta interferonai kompensuojami IS recidyvuojančios remituojančios eigos gydymui.  IS eigą modifikuojantis gydymas skiriamas pagal Europos IS gydymo algoritmus.
– pritaikyta intratekalinė Baclofeno titracija IS ligoniui pirmą kartą Lietuvoje.

2007 m.
– pirmą kartą Lietuvoje pradėti atlikti surišančiųjų antikūnių prieš beta interferonus tyrimai.

2008 m.
– pirmą kartą Lietuvoje pradėti neutralizuojančių antikūnių tyrimai nustatant Mx A baltymo ekspresiją beta interferonus vartojantiems pacientams.
– pirmą kartą Lietuvoje pradėti ilgalaikiai kognityvinių  funkcijų tyrimai pacientams sergantiems išsėtine skleroze.
– į klinikinę praktiką įdiegti regos sukeltųjų potencialų tyrimai.

2009 m.
– VUL Santariškių klinikų Neurologijos skyriuje sergantiesiems išsėtine skleroze įrengtos specializuotos palatos, aprūpintos pacientų terminalais ir kompiuterine video įranga;

    – agresyvios recidyvuojančios išsėtinės sklerozės gydymui pradėtas skirti natalizumabas.

 2010 m., 2011 m. 
– priimtas sprendimas sukurti išsėtinės sklerozės pacientų duomenų bazę Lietuvoje, kurios iniciatoriumi tapo VUL Santariškių klinikų  Neurologijos centras ( gydytojai neurologai dr. Rasa Kizlaitienė, prof. Gintaras Kaubrys, prof. Valmantas Budrys) .

– išsėtinės sklerozės kabinete įdiegta ambulatorinių IS  ligonių elektroninė registracijos sistema, elektroninė registratūra;

 – pradėti taiyti kompiuterizuoti kognityvinių funkcijų tyrimai CANTAB sistema pacientams sergantiems išsėtine skleroze.

2012 m.   

– gautas LBEK ir  VDA inspekcijos leidimas sukurti Išsėtinės sklerozės pacientų stebėjimo sistemą mokslinių tyrimų tikslu;

– LNA sukurtas Lietuvos išsėtinės sklerozės Registras, į kurio veiklą įsijungė  Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikos,  Kauno klinikos ir Klaipėdos Universitetinė ligoninė;

– itin aktyvios recidyvuojančios remituojančios išsėtinės sklerozės gydymui pradėtas skirti fingolimodas;

– pradėtas plazmaferezių efektyvumo vertinimas beta interferonais gydomiems ligoniams, taikant MxA baltymo ekspresijos tyrimus.

2013 m.

–       liepos 17d. Išsėtinės sklerozės kabineto veikla išplėsta, įsteigiant Respublikinį Išsėtinės sklerozės koordinacinį centrą.

–       pirmą kartą  Lietuvoje pradėti tirti antikūniai prieš akvaporino receptorius (akAQP4), diferencijuojant optinį neuromielitą, Devic ligą.

–       pradėtas ir įdiegtas į klinikinę praktiką optinės koherentinės tomografijos tyrimas (OCT) išsėtinės sklerozės diagnostikai ir ligos dinamikos vertinimui.

 2014 m.

–       organizuota pirmoji tarptautinė  Baltijos šalių mokslinė konferencija „ Baltic Conference on Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders. 4th April 2014, Vilnius. Programa.

–       pradėtas taikyti 3T galios MRT tyrimas išsėtinės sklerozės diagnostikai ir ligos eigos monitoravimui.

–       pirmą kartą Lietuvoje atliktas KKLT gydymas agresyvia išsėtine skleroze sergančiam  pacientui.

2015 m.

–    pasirašyta bendradarbiavimo sutartis išsėtinės sklerozės srityje tarp trijų Baltijos šalių ligoninių: VUL Santariškių klinikų, West Talino ir Rygos universiteto ligoninių.

–     į klinikinę praktiką įdiegtas trumpas kognityvinių funkcijų vertinimas, BICAMS, sergantiesiems išsėtine skleroze, paskelbta mokslinė publikacija.

–    Lietuvos išsėtinės sklerozės stebėsenos sistema pristatyta Pasaulio neurologų kongrese, WCN,  Santjago, Čilėje.

2016 m.

– išsėtinės sklerozės recidyvuojančios remituojančios eigos gydymui pradėta taikyti teriflunomidas, dimetilfumaratas.

– išsėtinės sklerozės itin aktyvios recidyvuojančios remituojančios eigos gydymui pradėta taikyti alemtuzumabas.

-pradėti ataksijų sergant išsėtine skleroze tyrimai bendradarbiaujant kartu su Vilniaus Gedimino technikos Universiteto Biomechanikos katedra.

2017 m.

– organizuota ketvirtoji tarptautinė  Baltijos šalių mokslinė konferencija „ Baltic Conference on Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders. 12th May 2014, Vilnius. Programa.

– vyko Europos išsėtinės sklerozės ECTRIMS komiteto organizuoti mokymai.

IS centro gydytojai nuolatos  dalyvauja tarptautiniuose klinikiniuose išsėtinės sklerozės naujausių vaistų tyrimuose, vykdo  mokslinę veiklą, skaito paskaitas ir pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose IS ir demielinizuojančių ligų tema, ruošia mokslines publikacijas ir vykdo mokomąją veiklą gydytojams neurologams, gydytojams rezidentams, medicinos slaugytojoms.  Nuolatos dalyvaujama ruošiant ir  publikuojant mokslinę, bei grožinę literatūrą gydytojams,  IS pacientams ir visuomenei.

Pagrindinis centro gydytojų, medicinos slaugytojų ir padėjėjų darbo principas- profesionalumas, sąžiningumas, rūpestingumas,  dėmesys ir atidumas pacientui!

 

Centro veikla

Išsėtinės sklerozės centre  kasdien tiriami ir gydomi pacientai iš visos Lietuvos.

Įtariant išsėtinę sklerozę (IS), atliekami visi būtini, patvirtinantys IS diagnozę, tyrimai: magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimas (1,5 T, 3,0 T), sukeltųjų potencialų tyrimai, smegenų skysčio (oligokloninių juostų, imunoglobulinų /albumino santykio) tyrimai, optinės koherentinės tomografijos (OCT) tyrimai.

Nustačius išsėtinės sklerozės diagnozę, recidyvuojančią remituojančią  eigą , taikomas gydymas naujausiais ligos eigą modifikuojančiais vaistais. Pacientai, kuriems indikuotinas  stacionarinis gydymas, hospitalizuojami į neurologijos skyrių, o kuriems reikalingas tolesnis gydymas, siunčiami reabilitaciniam ar sveikatą grąžinančiam gydymui.

Dalyvaujant Neurologijos centro vadovui  prof. G. Kaubriui, išsėtinės sklerozės centro vadovei doc. dr. R. Kizlaitienei,  dr. N. Giedraitienei, gyd. J. Liutkienei,  dr. I. Sereikei,  gyd. L. Leščinskienei, vyksta neurologų konsiliumai, kuriuose individualiai aptariami klinikinės diagnozės ir gydymo klausimai, skiriami ligos eigą modifikuojantys medikamentai.
Ligoniams, kuriems patvirtinta recidyvuojanti išsėtinės sklerozės eiga, remiantis Lietuvos SAM ministro patvirtintais įsakymais, skiriamas gydymas valstybės kompensuojamais ligos eigą modifikuojančiias vaistais: beta interferonais, glatiramero acetatu, teriflunomidu, dimetilfumaratu, natalizumabu, fingolimodu, alemtuzumabu bei  imunosupresantais, efektyviai stabdančiais ligos progresavimą.
Išsėtinės sklerozės koordinacinis centras palaiko glaudžius ryšius su Baltijos šalių ir tarptautinėmis gydytojų organizacijomis, pacientų organizacija Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, dalyvauja IS  gydytojų ir medicinos slaugytojų mokymuose, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, skelbia publikacijas Lietuvos ir užsienio kongresuose bei žurnaluose.

Išsėtinės sklerozės centro gydytojų iniciatyva taikomi naujausi ir efektyvūs ligos diagnostikos, diferencinės diagnostikos, monitoravimo ir gydymo metodai. Glaudus bendradarbiavimas tarp VUL Santaros klinikų įvairių sričių gydytojų sudaro sąlygas savalaikėms ir kokybiškoms, aukščiausio lygio medicinos paslaugoms teikti.
Išsėtinės sklerozės centras brėžia  strategines IS diagnostikos ir gydymo gaires Lietuvoje, IS centro vystymo ir mokslines perspektyvas, tobulina gydytojų neurologų, gydytojų rezidentų ir IS medicinos slaugytojų profesinį pasirengimą, teikia tretinio lygio IS diagnostikos ir gydymo paslaugas.

Pacientams sudarytos palankios sąlygos gydytojo vizitui registruotis iš anksto tiesiogiai internetu http://www.santa.lt pacientų išankstinė registracija, www.issetine.lt