IS gydymo principai

2005 metais Santariškių klinikų Neurologijos centre įkūrus išsėtinės sklerozės kabinetą, kuris, plečiantis klinikinei ir mokslinei veiklai, 2013 metais buvo reorganizuotas į Išsėtinės sklerozės koordinacinį centrą, atsivėrė žymiai platesnės išsėtinės sklerozės ištyrimo ir gydymo galimybės Lietuvos pacientams.

VUL  “Santariškių klinikų” išsėtinės sklerozės centre kasdien tiriami ir gydomi pacientai iš visos Lietuvos. Įtariant išsėtinę sklerozę (IS), atliekami visi būtini, patvirtinantys IS diagnozę, tyrimai: magnetinio rezonanso tomografijos  tomografijos (MRT) , sukeltųjų potencialų, smegenų skysčio (oligokloninių juostų, imunoglobulinų indekso),  optinės koherentinės tomografijos, OCT (tyrimas atliekamas Akių ligų centre). Nustačius IS, taikomas gydymas naujausiais ligos eigą modifikuojančiais vaistais. Pacientai, kuriems indikuotinas stacionarinis gydymas, hospitalizuojami į neurologijos skyrių, o kuriems reikalingas tolesnis gydymas, siunčiami reabilitaciniam ar sveikatą grąžinančiam gydymui.
Nuolatos neurologijos centre vyksta gydytojų konsiliumai, kuriuose individualiai aptariami paciento diagnozės ir gydymo klausimai.
Ligoniams, kuriems patvirtinta recidyvuojanti remituojanti išsėtinės sklerozės eiga, remiantis Lietuvos SAM ministro patvirtintais įsakymais, skiriamas gydymas valstybės kompensuojamais imunomoduliuojančiais vaistais, efektyviai stabdančiais ligos progresavimą.
Išsėtinės sklerozės centras palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, Baltijos šalių ir tarptautinėmis gydytojų organizacijomis, dalyvauja tarptautiniuose IS gydytojų ir medicinos seserų mokymuose, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, skelbia publikacijas Lietuvos ir užsienio kongresuose bei žurnaluose. Jo iniciatyva Lietuvoje kuriama IS ligonių dispanserizacijos struktūra, taikomi naujausi efektyvūs diagnostikos, monitoravimo ir gydymo metodai. Glaudus bendradarbiavimas su VUL Santariškių klinikų Radiologijos centru, Laboratorinės diagnostikos centru,  Hematologijos centru, Akių ligų centru, Nosies ir gerklės ligų centru, Neurologijos centro funkcinių tyrimų kabinetu, gydytojais urologais, reabilitologais, psichiatrais bei psichologais sudaro sąlygas kokybiškoms, aukščiausio lygio medicinos paslaugoms teikti.
Išsėtinės sklerozės centras brėžia pagrindines strategines IS diagnostikos ir gydymo gaires, IS centrų kūrimo ir vystymo perspektyvas Lietuvoje, tobulina gydytojų neurologų ir IS medicinos seserų profesinį pasirengimą, teikia tretinio lygio IS diagnostikos ir gydymo paslaugas.
Pacientams sudarytos palankios sąlygos gydytojo vizitui registruotis iš anksto tiesiogiai internetu http://www.santa.lt pacientų išankstinė registracija.

Reabilitacija ir slauga sergant IS –  kituose skyriuose.

 

RESPUBLIKINIO IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS KOORDINACINIO CENTRO TIKSLAI 

 1. Gerinti Išsėtinės sklerozės (IS) diagnostiką, gydymą ir reabilitaciją Lietuvoje;
 2. Dalyvauti ruošiant  ir nuolatos atnaujinant IS diagnostikos, ankstyvos IS diagnostikos, diferencinės IS diagnostikos ir gydymo algoritmus;
 3. Gerinti ir optimizuoti  gydytojo neurologo ir kitų gydytojų specialistų paslaugų prieinamumą IS ligoniams, bei užtikrinti jų kokybę.
 4. Tobulinti  esamas IS klinikinių, neurofiziologinių, radiologinių, laboratorinių ir genetinių tyrimų diagnostikos ir monitoravimo metodikas, jų taikymo algoritmus, įdiegti į praktiką naujus IS ištyrimo ir monitoravimo būdus, bei prognostinius ligos žymenis.
 5. Plėtoti ir tobulinti medicininių vaizdų ir medicininių dokumentų peržiūrą, nustatyti ir optimizuoti duomenų pakėlimo, archyvavimo ir keitimosi duomenimis principus ir tvarką tarp gydytojų, gydymo įstaigų ir IS ligonių.
 6. Optimizuoti IS imunomoduliuojantį ir simptominį gydymą, tobulinti ankstyvo IS gydymo skyrimo ir gydymo keitimo metodikas, vertinti gydymo efektyvumą,  standartizuoti gydymo efektyvumo vertinimo klinikinius, radiologinius, laboratorinius ir negalios vertinimo kriterijus bei juos tobulinti.
 7. Vykdyti IS pacientų stebėjimo programą kaupiant klinikinius ir mokslinius duomenis, ją tobulinti ir užtikrinti jos tęstinumą bei periodinę duomenų apžvalgą.
 8. Vykdyti Lietuvos ir  tarptautinius klinikinius mokslinius tyrimus išsėtinės sklerozės srityje ir užtikrinti tyrimų kokybę;
 9. Skatinti glaudesnį gydytojų neurologų ir kitų specialybių gydytojų klinikinį ir mokslinį bendradarbiavimą, tobulinti jų žinias ir  sudaryti galimybę, kad  jos efektyviai būtų pritaikytos IS diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai.
 10. Skatinti mokslinę veiklą apjungiant įvairių sričių gydytojus, kurie diagnozuoja ir gydo IS, vykdyti mokslinius projektus Lietuvoje ir už jos ribų, keistis praktine ir  moksline informacija su kitų Lietuvos gydymo įstaigų, kitų šalių gydytojais ir mokslininkais, skatinti informacijos mainus tarp IS centrų. Skatinti mokslines publikacijas IS tema Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose.
 11. Vykdyti mokomąją veiklą studentams , gydytojams rezidentams, gydytojams neurologams, kitų specialybių gydytojams, skatinti jų domėjimąsi išsėtine skleroze, tobulinti jų klinikinius praktinius įgūdžius, skatinti mokslinius tyrimus ir sudaryti sąlygas mokslinei veiklai.
 12. Tobulinti IS medicinos slaugytojų žinias tikslu užtikrinti kokybišką IS ligonių slaugą, jų informavimą,  supažindinti su  IS pacientų priežiūros ir gydymo naujovėmis, gerinti darbo su IS ligoniu įgūdžius, skatinti domėjimąsi mokslinėmis naujovėmis ir užtikrinti slaugytojų informacijos mainus tarp Lietuvos ir užsienio IS centrų.
 13. Skatinti bendradarbiavimą tarp IS centrų Lietuvoje ir užsienyje, palaikyti glaudžius ryšius su Lietuvos IS asociacija, ligonių kraštų draugijomis, pacientų organizacijomis.
 14. Rengti bei padėti organizuoti mokslinius renginius bei konferencijas gydytojams, medicinos slaugytojoms, bei IS ligoniams.
 15. Informuoti apie vykdomą IS koordinacinio centro veiklą Lietuvos visuomenę ir kitų šalių IS centrus pasitelkiant žiniasklaidos ir eletronines informavimo priemones.